EN

Охорона прав інтелектуальної власності в НАН України

Організація діяльності зі створення, охорони та використання ОІВ в НАН України здійснюється: 

  • науковими установами, організаціями НАН України;
  • Комісією Президії НАН України з питань охорони та використання інтелектуальної власності при Президії НАН України;
  • організаціями інфраструктури НАН України з охорони інтелектуальної власності, трансферу технологій та інноваційної діяльності.

У 92 наукових установах діють підрозділи з питань трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності.
У 2008 р. Президією НАН України було прийнято пакет документів, що визначає політику НАН України у сфері інтелектуальної власності (затверджено розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 № 15 (із змінами), а також інші нормативні акти). При її розробці використовувався досвід Всесвітньої організації інтелектуальної власності, документи Європейської комісії, досвід з розробки політики у сфері інтелектуальної власності провідних наукових установ та університетів країн Європи та США, а також досвід діяльності підрозділів з винахідницької діяльності наукових установ НАН України.

Центр:

  • бере участь у здійсненні заходів з охорони прав інтелектуальної власності та правового забезпечення трансферу технологій в наукових установах та організаціях НАН України;
  • бере участь у підготовці проектів законодавчих актів та нормативних актів НАН України у сфері охорони інтелектуальної власності та трансферу технологій;
  • надає консультації та послуги у галузі охорони прав інтелектуальної власності та трансферу технологій.

Центром здійснюється підтримка інформаційного Web ресурсу: Охорона прав інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах на Web-сайті НАН України: https://ipr.nas.gov.ua/