EN

Співпраця з державними органами

Центр співпрацює з Комітетом Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, Міністерством освіти і науки України, Міністерством економіки України, Міністерством юстиції України, іншими органами державної виконавчої влади з питань розробки законодавства у галузі охорони прав інтелектуальної власності, трансферу технологій, інноваційної діяльності, надання експертних висновків щодо проектів законів та підзаконних актів. 
Фахівці Центру брали участь у розробці:

  • Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій»; 
  • Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
  • Книги четвертої «Право інтелектуальної власності» Цивільного кодексу України; 
  • проекту Закону України «Про підтримку та розвиток інноваційної діяльності»;
  • проекту Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності в Україні; 
  • Концепції оновлення Цивільного кодексу України;
  • Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору.

Пропозиції Центру щодо вдосконалення охорони прав інтелектуальної власності, інноваційної діяльності, трансферу технологій, аналітичні матеріали знайшли використання у рекомендаціях та матеріалах:

  • Парламентських слуханнях «Побудова ефективної системи охорони інтелектуальної власності в Україні», 2019; «Національна інноваційна система України: стан та законодавче забезпечення розвитку», 2018; «Про стан та законодавче забезпечення розвитку науки та науково-технічної сфери держави», 2014; «Стратегія інноваційного розвитку України на 2010-2020 роки в умовах глобалізаційних викликів», 2009; «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування», 2007; 
  • Cлуханнях Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти «Інтелектуальна власність в Україні. Стан та концептуальні засади розвитку», 2014; «Ефективність застосування законодавства України у сфері авторського права і суміжних прав», 2008, 2009; «Промислова власність в інноваційній економіці України: ефективність застосування законодавства та державного регулювання», 2009 тощо. 

Фахівці Центру брали участь в організації та здійсненні порівняльного дослідження законодавства Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності та законодавства України, здійсненого в рамках реалізації Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС (матеріали).
Фахівці Центру брали участь в роботі української делегації до Європейської Комісією щодо участі України у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та програмі наукових досліджень та навчання "Євратом".